להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 556

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 556