להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 579

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 579