להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 587

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 587