להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 589

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 589