להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 5930

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 5930