להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 608

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 608