להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 616

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 616