להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 64

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 64