להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 67

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 67