להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 670

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 670