להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 6712

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 6712