להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 672

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 672