להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 681

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 681