להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 69

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 69