להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 70

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 70