להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 7005

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 7005