להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 7022

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 7022