להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 715

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 715