להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 719

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 719