להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 721

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 721