להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 722

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 722