להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 765

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 765