להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 777

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 777