להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 778

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 778