להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 7798

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 7798