להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 78

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 78