להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 780

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 780