להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 7941

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 7941