להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 795

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 795