להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 798

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 798