להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 81

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 81