להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 810

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 810