להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 811

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 811