להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 821

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 821