להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 834

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 834