להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 845

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 845