להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 8458

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 8458