להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 850

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 850