להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 879

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 879