להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 88

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 88