להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 8817

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 8817