להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 895

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 895