להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 935

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 935