להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 998

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 998