להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאאנשיםרוצהלביתאחריזוגעלייהביתמנסהשנפטרחבראדםאליישנפטרהאיתימיםממשאומראחדאחותיגדולשלהטובתינוקהייתהכמוהיו

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמאאמא שנפטרהבן אדםמה אומרעם חברהלא מכירהרוצהחברה טובהכל הזמןעל אמאלא מצליחההולכתעל חברהרודף אחריעל הרצפהעל בןבן זוגמנסהמה אומר?עם אמאשל אבאאבא שנפטרהכי טובהבבית שלעם חברהבן זוגבביתשל הביתאמרלא רוצה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמא שנפטרהמים מים מיםעל בן אדםלא מצליחהחברה הכי טובהלא מכירהעם הבן זוגאמא שנפטרה מופיעהמאוהבת בוואף אחד לאעל אוהבעל בן זוגעם חברה טובהאבא שנפטר באשחוזר על עצמועל חברה טובהלא רוצהעל אבא שנפטררבה עםמה אומר?ובאנו לפתוחמתנשק עםמנסה לתקוףשל אבאהתחלנו להסתתרמצאה אותנוהבן זוגאף אחד לאחזר לחנותעם הרכב

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר