להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאדםאבאאחרישנפטרהרוצהשנפטראיתישלהמנסהלביתאנשיםעלייחברגדולאחדהביתסבתאביתכמואומרתזוגאחרממשאומרכמההיומשהו

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהבן אדםאבא שנפטרמה אומרבביתעל בןלא מכירהעם סכיןסבתא שנפטרההכי טובהעל אמאאומרתאמאשל חברהשל סבתאמה אומר?כמה פעמיםרוצהעל אבאעם אמאאוהבעושהלא בקשראוהבתאחר כךעם חברהמנסהאומרהבן זוגלא יודעת

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על בן אדםעל אמא שנפטרההחברה הכי טובהשל הבן זוגלא מכירהמאוהבת בולא בקשרהכי טובהרבה עםבן אדם שאוהביםלא מדברתעל סבא שנפטרעל אבא שנפטרלא יודעתבן אדם כמהאדם כמה פעמיםבהכנות לחתונה עםעם לאעל לאמה אומר אםעושה קקיהיו רגועיםאומר אם עללובשת שמלת כלהבהכנות לחתונהחברה הכי טובהעל המיטההבית של סבתאסבא שנפטראבא של חברה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר