להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאשנפטרהעלייאנשיםאדםאיתיאחרישלהלביתשנפטראומררוצההביתזוגאחדבהריוןנחשבתוךמנסהממשחבראישהאיתונפטרכמהבעלידקה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

- התנשקואמא שנפטרההתנשקו בןבן פריינדאלה להבמה אומר2003 -פריינד אלהאמאאבא שנפטרבהריוןעל הרצפהבן אדםביוני 2003בביתעל אמאאוהבתאוהבלא מכירהאייל גולןעם חברהמה אומר?הבן זוגאומרהכי טובהעל נחשלא בקשרכל כךחברהביולי 2003

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

התנשקו בן פריינד2003 - התנשקו- התנשקו בןפריינד אלה להבבן פריינד אלהביוני 2003 -ביולי 2003 -מה אומר אםעל אמא שנפטרהבאוקטובר 1979 -על לא1979 - התנשקו- התנשקו שכבוהתנשקו שכבו מיקישכבו מיקי גבעגבע אייל גולןאומר אם עלמיקי גבע אייללא בקשרלא בקשר איתולא מכירהבקשר איתו כברעל אוהבשוכבת עםואף אחד לאבוגד בי עםעל המיטהנכנסת לביתמה אומר?החברה הכי טובה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר