להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאלביתאחריאדםאנשיםחבראחדאומרשלהרוצהאיתימנסהנחשכמהשנפטרבתוךהביתשנפטרהבעליעליימיםזוגכמוממשגדולהייתהעוד

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםמה אומראמאאמא שנפטרהאמרעם חברהכל הזמןעל אמאלא מכירהחברה טובהבביתאבא שנפטרשל חברהבהריוןלא מצליחהעל חברהעם אמאאומרשל חברלאחר מכןמנסהלא בקשרבבית שלעל בןאוהבעל אדםעם חבראוהבתשל אבאעל נחש

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

מים מים מיםעל בן אדםעל אוהבנשיקה עם אדםאדם מחבבת עלאמא שנפטרה מופיעהעם אדם מחבבתעל אמא שנפטרהמחבבת על הכבישעם אמאבן אדם לאעל אבא שנפטרבן זכרשחוזר על עצמועל חברה טובהלא מכירהלא מצליחההחברה הכי טובהמה אומראמא של חברהעל אדם מהעברעל אמא שללא בקשר איתולא בקשרעל אמאעם חברה טובהחברה הכי טובההבן זוגכבר לא בקשרשנפטרה אך חיה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר