להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

בביתאבאאמאחברהשנפטרשנפטרהאיתיאחרירוצהלביתאנשיםאדםהביתאבוחצירהסבתאאחדכמהחברהייתהממשזוגמנסהאומראחראיתובעליעלייעודגדולנפטר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אבא שנפטרעליזה אבוחצירהאבוחצירה שכבהביוסי אבוחצירהבגדה ביוסישכבה עםאבוחצירה עליזהבן אדםבביתמה אומרעם חברהעם סכיןאמא שנפטרהסבתא שנפטרהאחר כךבבית שלאמרלא מכירהבהריוןשל חברהחברה טובההכי טובהשל סבתאאוהברוצהאומרתחברהמה אומר?עם חברלא מצליחה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

אבוחצירה שכבה עםעליזה אבוחצירה שכבהבגדה ביוסי אבוחצירהביוסי אבוחצירה עליזהאבוחצירה עליזה אבוחצירהאיתם בגדה ביוסיעל בן אדםבבית שלאיתו בגדה ביוסיהגרוש שייצא מהביתהחברה הכי טובהעל הגרוש שייצאואף אחד לאבבית של סבתאלא מכירהאומר אם עלעל אמא שנפטרההמשותפת שלנו לבדשלנו לבד בביתהבת המשותפת שלנועם חברה טובהוהשאיר הבת המשותפתמהבית והשאיר הבתרבה עםלא בקשר איתושייצא מהבית והשאיראוהב אותךאמרלבד בבית ולקחבלילה על

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר