להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאאדםאחרילביתאנשיםשנפטרשנפטרהאחדעליימנסהאיתיממשזוגהביתחבררוצהשלהאומרלבןנחשבתוךטובמשהואחותיאותםבצבעגדול

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהבן אדםמה אומרעל בןאבא שנפטרבן זוגלא מכירהבהריוןאחר כךשל חברהאומרתשל אבאלא יודעתאבאלהרוגנמצאתעל אמאחברה טובהאחד לאבביתלאחר מכןתוך כדירוצהלא מצליחהעל אבאהכי טובואחר כךהולכתאוהבתרודף אחרי

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על בן אדםעל אמא שנפטרהלא מכירהשל אבאמה אומר אםאומר אם עלעל אבאאף אחד לאעל אבא שנפטרואף אחד לאעל בן זוגבן זכרשל סבא וסבתאהחבר הכי טובעל חברהעל האקסאחר כךשל הבתעם המשפחהבן אדם שאוהביםעם חברה טובהלא מצליחצועקת להרוגבהריון מהאקסעל בןלידת בן זכרעל לידת בןיחסי מין עםמנסה להעירעל אוהבת

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר