להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאלביתשלהאנשיםאחריהביתשנפטרשנפטרהזוגחברמנסהממשרוצהאדםאומרתאחדמשהולידנחשאיתיאומרעלייאחרכמוטובכמהלפני

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהבביתאמאעל אמאאחר כךבן אדםמה אומרבבית שללא מכירהעל בןפתאוםשל אמאכל הזמןאומרשל חברההבן זוגבן זוגאבאלא מצליחהעל הרצפהאומרת לואמרעם סכיןעם אנשיםלא בקשרעם חברהעם אמאאבא שנפטרשל סבתאשל האקס

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמא שנפטרהעל בן אדםלא מכירהעל אמאלא בקשרעל לאחיבוק ונשיקה מאדםונשיקה מאדם מתבבית שלהחברה הכי טובהבבית של סבתאלא בקשר איתולא מצליחהמנסה להרוגבן אדם שאוהביםעל בןשל האקסשל סבתאנמצאת בביתעם סכיןבוגדת בחברעל סבא שנפטרהבן זוגשל אבאלא רוצהמטבעות של עשרהשטרות של כסףשל אמאאמא שנפטרה חולהעם אמא

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר