להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתאבאחברהאחריחולםשחלמתישנפטרזוגאיתיממששנפטרהבתוךאדםשלהאנשיםמנסהגדולאחדעליירוצהאומרמשהוהביתלביתכמהלבןמכירהאישהאחר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

חולם שחלמתישחלמתי חולםאבא שנפטרבן אדםלא מכירהאמאלא בקשראמא שנפטרהאומרעל חברהעל הרצפהעל אמאעל אבאעם חברהמה אומראבאאמרהחברה טובהבבית שלאומרתעם סכיןסבתא שנפטרהלא מצליחהבהריוןהבן זוגבן זוגרוצהנמצאתעל גברלאחר מכן

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

חולם שחלמתי חולםשחלמתי חולם שחלמתילא מכירהלא בקשרעל לאעל חברהכבר לא בקשרעל אמא שנפטרהלא בקשר איתועל אבא שנפטרלא בקשר איתהעם הבן זוגעל חברה טובהעל בן אדםיחסי מין עםדיברתי איתו זמןמנסה להרוגמחזיק הידלבית של סבתאכבר לאעל סבתא שנפטרהשל בן אדםעל בן זוגלאחר מכןשל אמאלא מצליחהעל חמותי שנפטרהחברה טובהואף אחד לאהרב פינטו

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר