להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאחבראדםאחרילביתאנשיםרוצהאיתישלהנחשהביתזוגמנסהממשכסףגדולשנפטרשחוראומרמשהוכמובתוךעלייאחדטובבצבעמכירה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמאמה אומרעם חברהלא מכירהשל חברהחברבן אדםאבא שנפטרלהרוגרודף אחריעל נחשרוצהבן זוגאמא שנפטרהבהריוןלא מצליחהאמרהכי טובהשל חבראומרתאומרלא רוצהבביתחברהלאחר מכןעל בןאבאעם אדםסבתא שנפטרהשל אמא

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על בן אדםלא מכירהנשיקה עם אדםעל נחש בצבעאדם מחבבת עלהחברה הכי טובהעם אדם מחבבתמחבבת על הכבישלא יודעתמקבלת מחזורהחבר הכי טובעל המיטהעם לאבן אדם שאוהביםחברה הכי טובהשחוזר על עצמולא מתמדברת עםמלחמהעם החברה הכיעם גבר אחרשל בן זוגעל חתונה שלשמלת כלה לבנהעל לאאחרי כלב גדולזיתים ירוקים גדוליםלהרוג בורחתהבן זוגעל גבר רוצה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר