Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאדםחבראחריעלייאחדלביתאבאזוגמנסהאנשיםנחשהביתתינוקממשרוצהאומרגדולאישהאיתישנפטרהכמהשלהלבןשחוראותםכסףמים

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםלא מכירהשל חברהמה אומרעם חברהבן זוגרודף אחריבבית שלאמאאומרתעל הרצפהעל בןבביתהבן זוגעל אמאאמא שנפטרהאומראוהבתלא מצליחהשל אמאחברהעם סכיןואחר כךחברה טובהעושהלהרוגשל הבןעם בןמנסהאחרי

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

לא מכירהעל בן אדםבן אדם שאוהביםואף אחד לאשל הבן זוגעל אמא שנפטרהאיבר מין גברישוכבת עםעם חברה טובהלא זוכרתעם בן זוגרבה עםעם בן אדםאמא שנפטרה אךאדם קרוב חולהאז אמרתי להבבית שללא יודעתעל אימי ז"למקבלת מחזורקבר של רביהחברה הכי טובהעל אמאעל קבר שלשרשרת זהב עםעל זמןלא מצליחהכמה פעמיםועוד לאשברי זכוכית בפה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר