להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהלביתאבאעלייאנשיםזוגהביתמנסהאומרתרוצהממשאחריאחותיאיתיאדםשנפטראומרשלהחברמשהושנפטרהכמהסבתאהולכתאחרבעליאחדגדול

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמאאמא שנפטרהאחר כךמה אומרעל אמאבביתאבא שנפטראומרתהולכתאומרת לושל חברהעם חברהבן אדםעל בןבבית שללא מצליחהבן זוגלא מכירהאבארוצהכל כךהכי טובהשל בעליבהריוןהבן זוגנמצאתשל אמאמנסהאוהבתעל אבא

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על אמא שנפטרהלא מכירהעל בן אדםעל אמאעל לאחיבוק ונשיקה מאדםשל אבאעל בן זוגונשיקה מאדם מתלא בקשר איתואחר כךנמצאת בביתעל אבא שנפטרלא בקשרלא מצליחהמה אומרשל הבן זוגהחברה הכי טובהבבית של סבאאף אחד לאעל כיסא גלגליםשל אמאבן אדם שאוהביםבבית שלעם אמאאומרת לועם הרכבעל המיטהמנסה לברוחמה אומר ?

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר