להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהשנפטרהאבאאחריאנשיםזוגאדםמנסהאיתירוצהשנפטרלביתאומרממשאומרתהביתגדולעליילבןאחדסבתאאחרבצבעאליישלהכסףביתחבר

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמא שנפטרהמה אומראומרתבן אדםלא מכירהבביתעל אמאאומראבא שנפטראמאעל בןעם חברההולכתרוצהג גבן זוגהכי טובהעל הרצפהשל חברהסבתא שנפטרההבן זוגמנסהאחר כךשל אמאלא בקשרעם סכיןעם אמאבבית שללא מצליחהשל סבתא

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

ג ג געל בן אדםעל אמא שנפטרההחברה הכי טובהלא מכירהמה אומר אםעל האקסעל לאאומר אם עלהכי טובהאמא שנפטרהלא בקשר איתושל הבן זוגמאוהבת בוואף אחד לאיחסי מין עםלא מדברתהולכת עםשל אמאעם בן זוגעל אבא שנפטרבן אדם שאוהביםמה אומר ?על אמאשבעלי בוגד בילא בקשרהיו רגועיםבן זוגלפני חודש וחציעל חברה

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר