להבין את החלום Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט כפתור

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתחברהאבאאנשיםרוצהלביתעלייזוגאחריהביתמנסהשנפטראדםאחותימיםאחדאיתיממשאומרשחורשלהחברטובשנפטרהכמואומרתאלייכמהאותם

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

אמאאבא שנפטרבן אדםלא מכירהמה אומרבביתרוצהאמא שנפטרהעם חברהבן זוגאומרתהולכתהבן זוגהביתבהריוןלא מצליחהבבית שלהכי טובהאחר כךרודף אחריעל אמאחברה טובהכל הזמןשל אחותישל הביתעל הרצפההבןעם אמאעל בןעל אבא

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

מים מים מיםעל אמא שנפטרהעל אבא שנפטרעל בן אדםלא מצליחהמאוהבת בולא מכירהואף אחד לאשחוזר על עצמוהחברה הכי טובהעם עיניים כחולותעל בן זוגהחבר הכי טובבבית של סבאעם חברה טובהשל הבן זוגחברה הכי טובהשל אבאלא בקשר איתואף אחד לאעם הבן זוגחזר לחנותמצאה אותנומה אומרהתחלנו להסתתרעם הרכבנמצאת בבית שלעל חברה טובהשאנחנו לא מדברותנמצאת בבית

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר