Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

בביתאמאאדםחברהחברנחשאחריעליילביתאבאמנסהאנשיםזוגאיתישנפטרהתינוקלבןאחדאומרגדולהביתסבתאשלהממשמיםאותםשנפטרגבראלייעלי

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםלא מכירהמה אומרבביתהבן זוגלאחר מכןעל הרצפהבבית שלעל נחשעם סכיןעם חברהשל חבראומרהולכתשל חברהבן זוגאחר כךאוהבתעל ידיעל בןאמא שנפטרהרודף אחרישל הבןסבתא שנפטרהחברה טובהלא זוכרתאומרתחברואחר כךלא מצליחה

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

לא מכירהעל בן אדםרבה עםשל הבן זוגואף אחד לאשל חברבן אדם שאוהביםמקבלת מחזוראיבר מין גבריבבית של סבתאעל סבתא שנפטרהעל גברעל נחש בצבעלא זוכרתמתעוררת שואלתעל אמא שנפטרהלא מכירה במציאותיחסי מין עםעם חברה טובהעם בן אדםשרבתי עם בןנחש בצבע צהובלא יודעתשרשרת זהב עםהחברה הכי טובהשמנסה לפגוע בימה אומר אםחברה הכי טובהשל אמאאחר כך

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר