Understand My Dreams Logo

סטטיסטיקה של חלומות להבין את החלום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

מהם הביטויים והסמלים המופיעים מספר רב ביותר של פעמים בחלומות

הסמלים והביטויים הכי נפוצים והכי שכיחים בחלום שחוזרים על עצמם שוב ושוב והופיעו באתר פיענוח חלומות

ביטויים נפוצים בחלום בעלי מילה אחת

אמאבביתאדםחברהחבראחריעלייאחדאנשיםלביתאבאזוגמנסהנחשתינוקאומרממשרוצההביתגדולשחורכמהשלהאישהבתוךאיתילבןשנפטרהמיםאותם

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שתי מילים

בן אדםשל חברהלא מכירהרודף אחריעם חברהמה אומרבן זוגעל הרצפהאמאבבית שלבביתהבן זוגעל בןאומרתעל אמאאומרשל אמאעם סכיןאוהבתלא מצליחהלהרוגעל נחשאמא שנפטרהאחרילאחר מכןחברה טובהשל הבןשל חברואחר כךעם בן

ביטויים נפוצים בחלום בעלי שלוש מילים

על בן אדםלא מכירהשל הבן זוגואף אחד לאבן אדם שאוהביםעל אמא שנפטרהרבה עםשוכבת עםאיבר מין גבריעם חברה טובהעל אימי ז"לעם בן זוגהחברה הכי טובהעל אמאשל אמאיושבת על כיסאכמה פעמיםלא זוכרתעל זמןמכוון אליי אקדחשרשרת זהב עםקבר של רביעל קבר שלעם בן אדםמקבלת מחזורעל נחש בצבעבבית שלאדם קרוב חולהלא יודעתאמא שנפטרה אך

החלומות הכי ניצפים

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני

חלום על לידת בן זכר חלמתי שאני יולדת בן זכר ואני רואה תלידה לידה קלה מאוד ללא כאבים תינוק בריא וברור לאחר זמן מה אחרי הלידה התינוק נפטר