Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים שעון

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


שלום, אני לא זוכרת את כל החלום

שלום, אני לא זוכרת את כל החלום , אבל אני ממש זוכרת שאני מסתכלת על היד שלי ויש שם שעון זהב שגדול לי על היד ואני מסתכלת עליו ומנסה להזכר מתי קניתי אותו ולמה קניתי כזה גודל, בהמשך החלום יש כמה פעמים שאני כביכול עוצמת את העיניים ופותחת שוב כדי לוודא באמת קניתי שעון כזה ואני לא מדמיינת מה הפירוש