Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת

תפריט

מה הפירוש של אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה בחלום, מה אומר אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה בחלום?

אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת

לפי תודעה רוחנית אתה מוציא דברים מפיך שאביך והסובבים אותך לא אוהבים , מריבה, או אביך כנראה לא אוהב איך שאתה מדבר ותבטא וחושב שיש בדבריך הרבה גסות רוח וניבול פה.

> חלומות נוספים המכילים 'אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת'

חלומות על אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת

פרושים נוספים לחלום עם אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת

אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת

לפי תודעה רוחנית אתה מוציא דברים מפיך שאביך והסובבים אותך לא אוהבים , מריבה, או אביך כנראה לא אוהב איך שאתה מדבר ותבטא וחושב שיש בדבריך הרבה גסות רוח וניבול פה.

> חלומות נוספים המכילים 'אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת'

> חיפוש סמלים בחלום עם אבא אומר לי שיש לי ריח רע מהפה ושולח אותי לצחצח שיניים ולשבת