Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אגוזים

תפריט

מה הפירוש של אגוזים בחלום, מה אומר אגוזים בחלום?

אגוזים

בקשתו תלויה, אם קיבל אגוזים אזי כבוד והנאה יהיו לו. אם נשברו האגוזים שיידע כי בקשתו נעשית.

> חלומות נוספים המכילים 'אגוזים'

חלומות על אגוזים

פרושים נוספים לחלום עם אגוזים

אגוזים

בקשתו תלויה, אם קיבל אגוזים אזי כבוד והנאה יהיו לו. אם נשברו האגוזים שיידע כי בקשתו נעשית.

> חלומות נוספים המכילים 'אגוזים'

> חיפוש סמלים בחלום עם אגוזים