Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אגמים

תפריט

מה הפירוש של אגמים בחלום, מה אומר אגמים בחלום?

אגמים

לחלום על אגמים זה חלום שאינו מושלם ובוודאי יחזור. החולם מעוניין להגיע לשלמות אך אינו יכול.

> חלומות נוספים המכילים 'אגמים'

חלומות על אגמים

עפנו במטוס ושברתי קרח בתוך המטוס והוצאתי

עפנו במטוס ושברתי קרח בתוך המטוס והוצאתי יד ראיתי אגמים ומים ושלג פותצנו מטוסים ועברנו דרך מינהרה ושם מתוסים היתפןצצו ורכבת היתרסקה אבל כולם חיים ואנשים יוציאם מהחור שברכבת והרכבת היתפוצצה רק לשני חלקים ואז הלכנו לקנות אופניים מרחפות ואמרו לילדה אחת שהיא לא יודעת איך להישתמש בו אבל אני הצלחתי להישתמש בו ואז ריחפתי על האופניים ואז ירדתי וראיתי את עצמי בתוך בית שהיה מסודר ועים עוד אנשים ביפנים ואהבנו את הבית

פרושים נוספים לחלום עם אגמים

אגמים

לחלום על אגמים זה חלום שאינו מושלם ובוודאי יחזור. החולם מעוניין להגיע לשלמות אך אינו יכול.

> חלומות נוספים המכילים 'אגמים'

> חיפוש סמלים בחלום עם אגמים