Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אדום ולבן

תפריט

מה הפירוש של אדום ולבן בחלום, מה אומר אדום ולבן בחלום?

אדום ולבן

לפי תודעה רוחנית צבעים אלו מראים מעבר מתמימות לחיים

> חלומות נוספים המכילים 'אדום ולבן'

חלומות על אדום ולבן

חלמתי שאני בעלי וחבר שלו מעבודה עומדים

חלמתי שאני בעלי וחבר שלו מעבודה עומדים במרפסת ופתאום אני רואה נחש אני רצה פותחת את הדלת ובורחת החוצה ובעלי וחבר שלו נשארים במרפסת להרוג אותו ואז אני שומעת שבעלי צועק ובוכה שהנחש הכיש אותו בצד שמואל מתחת לצלעות בצבעים חומים ואני חושבת שהוא ארסי והוא צועק לי תזמיני אמבולנס ואני מנסה להיתקשר והכול מתבלבל לי ולא הולך לי עד שאני מצליחה לא רוצים לשלוח אמבולנס מטענה שנראה להם שאני ילדה קטנה ועובדת עליהם ואני בוכה ומתחננת שאני דוברת אמת ושישלחו אמבולנס מהר בזמן ההמתנה לאמבולנס אני מארגנת את ביתי התינוקת ואת ביתי הגדולה לקחת אותן לאימי שתשמור עליהם עד שנחזור רק שגם אליה אני לא מצליחה לצלצל ולא לאבא שלי ופתאום אני רואה נחש נוסף אדום ולבן ואני צועקת לבעלי תבוא מהר ותהרוג אותו הילדה שלי הייתה על הריצפה ושחקה עם הנחש ואני צעקתי לה בואי אליי מהר ופחדתי שהוא יכיש גם אותה עלינו על הספות ואז חמותי הגיע וצעקתי לה גם לעלות על ספה והיא הלכה יחפה ואז נתתי לבעלי סכין פטיש של שניצלים כדי שיהרוג את הנחש ואז בעלי הרג אותו חתך אותו לשניים האמבולנס לא הגיע ויצאנו מהבית לכיון ההורים שלי ואמרתי שאני לא חוזרת לבית הזה יותר

פרושים נוספים לחלום עם אדום ולבן

אדום ולבן

לפי תודעה רוחנית צבעים אלו מראים מעבר מתמימות לחיים

> חלומות נוספים המכילים 'אדום ולבן'

> חיפוש סמלים בחלום עם אדום ולבן